Para kanino ka bumabangon?


My Big Boy. Ang dahilan kung bakit ako bumabangon sa umaga. Ang dahilan kung bakit sa kabila ng aking maraming mga kahinaan, sa gitna ng aking maraming mga pagkakamali, mayroon pa rin akong puwede ipagmalaki. Ikaw, para kanino ka bumabangon?
Post a Comment

Popular Posts